Karpackie Finały Wielkiej Orkiestry ¦wi±tecznej Pomocy organizowane były w latach 2005 - 2018. Uczestniczyło w nich od dwóch (rok 2005), do - maksymalnie - dwudziestu dziewięciu (rok 2013) schronisk górskich, bacówek i chatek. W rekordowym wzięło 110 wolontariuszy. W sumie, podczas Finałów zebrano blisko 700.000 złotych.

Pomysłodawc± i koordynatorem Karpackich Finałów WO¦P był Kuba Terakowski, który po przeprowadzce do Gdańska - z powodu oddalenia od gór - musiał zrezygnować z ich organizacji. Nikt nie podj±ł się kompleksowej kontynuacji tego zadania, lecz - dzięki zaangażowaniu w kilku byłych wolontariuszy oraz gospodarzy schronisk - w paru obiektach Finały WO¦P odbyły się także w roku 2019.